בדיקת פיש – FISH

בדיקת פיש – FISH בדיקת פיש – Fluorescent In Situ Hybridization) FISH) היא בדיקה מהירה לגילוי תסמונת דאון ותסמונות כרומוזומליות …

בדיקת פיש – FISH להמשך קריאה…